För leverantörer

För Er som är leverantör eller underentreprenör önskar vi ta emot fakturor i ett elektroniskt format. Det finns många positiva anledningar och några är miljöpåverkan, effektivitet samt säkrare. Detta gäller både för Er som leverantör och för oss som kund. Nedan finner ni den information som behövs samt krav för att vi skall kunna godkänna en faktura från Er.
Namn
Gäre Bygg AB
Bankgiro
5791-0804
Organisationsnummer
556807-1012
VAT
SE556807101201

Korrekt fakturaadress:

Bolagsnamn
Gäre Bygg AB
Mailad PDF-faktura
faktura@garebygg.se
e-faktura
Inexchange GLN: 7365568071019
Pappersfaktura
Stadsskogsvägen 5
711 34 Lindesberg
Fakturabilagor i korrekt format
PDF-fakturor som skickas via e-mail ska endast innehålla en faktura (inkl bilagor) per mail. OBS! Mail med länkar för nedladdning/hämtning av PDF-fakturor accepteras ej.
För Er som skickar faktura med omvänd betalningsskyldighet skall vårt VAT SE556491977601 och ert organisationsnummer finnas med på fakturan.
Krav på fakturainformation
Alla fakturor som skickas till oss ska vara utställda på komplett bolagsnamn och fakturaadress.
Fakturan skall även innehålla referensnamn på den hos oss som har beställt uppdraget/varan samt femsiffrigt ordernummer (ordernumret tillhandahålls av den som beställer alt hämtar varan). Om fakturan saknar ovanstående kommer vi att returnera till er med begäran om ny faktura.
Om Gäre bygg
Gäre Bygg är ett byggföretag som genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, skall göra varje kund och objekt till en referens.
Copyright © 2024 Gäre Bygg AB